SAĞLIK BAKANLIĞINCA DÜZENLECEK BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİ HAKKIDA DUYURU
10 Şubat 2021


SAĞLIK BAKANLIĞINCA DÜZENLECEK BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİ HAKKIDA DUYURU

 

            Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları konusunda verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacıyla yayımlanmış olan “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ”in 27. maddesine istinaden ilgi Makam Oluru doğrultusunda biyosidal ürün uygulayıcı eğitiminin Sağlık Bakanlığının Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak 18 Ocak-08 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır. Söz konusu eğitime katılmak isteyen vatandaşlarımızın aşağıdaki listede belirtilen belgeler ile birlikte Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.

 

 Genel Müdürlüğümüz2020 yılı fiyat tarifesine göre İl Sağlık Müdürlüğünce, Verilen Hizmetlerden 209 Sayılı Kanun Gereğince Ücretlendirilecek Olanların Dökümü ve Hizmet Bedelleri Biyosidal ürün uygulayıcı eğitimi ücreti180 TL’nin İl Sağlık Müdürlüğü döner sermaye hesabına yatırıldığına dair; üzerinde kişinin  isminin de  yer aldığı (Gönderilecek tutarın Banka şubelerinden Merkez Bankası hesabına EFT yapılması, kesinlikle internet bankacılığından EFT yapılmaması) makbuz aslının, (Bu ücret için başvuru yapılan İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşülerek yatırılması)

 Maliye Bakanlığının Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü, Genel Müdürlüğümüz 2020 yılı fiyat tarifesine göre T.C. Merkez Bankası nezdinde TR13 0000 1001 0000 0350 1540 31 IBAN hesabına 20 TL sertifika ücretinin yatırıldığına dair üzerinde kişinin isminin de yer aldığı (Gönderilecek tutarın Banka şubelerinden Merkez Bankası hesabına EFT yapılması, kesinlikle internet bankacılığından EFT yapılmaması) makbuz aslının,

 Vatandaşlık numarasının yer aldığı nüfus cüzdanının örneğinin,

 Diploma veya geçici mezuniyet belgesin fotokopisi (aslı görülmek kaydıyla) veya e devlet çıktısı örneğinin,

 Son bir yıl içerisinde çekilmiş olmak kaydı ile 2 adet vesikalık fotoğraf.

 

      Başvuru yapıldıktan sonra Sağlık Bakanlığı Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) https://uses.saglik.gov.tr/ adresinden "Eğitimler Başlığı" içinde yer alan ekte de gönderilen USES Kayıt ve Ders Takip Kılavuzumuzu inceleyerek "Hesabım Başlığı" nda yer alan "Kayıt Ol" dan kayıtlarının yapılması ve işlem esnasında söz konusu adreste de yer alan kılavuzun kullanılması gerekmektedir.

Tüm halkımıza saygıyla duyurulur.