Biyosidal Mesul Müdür Güncelleme Eğitimi Hk.
06 Mayıs 2021

Sağlık Bakanlığınca 2010 yılı ve daha önceki dönemde düzenlenen Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesine istinaden, 30 Kasım 2020 tarihinde USES üzerinden online Biyosidal Mesul Müdür Güncelleme Eğitimi yapılmış yeterli katılım sağlayanların sertifikaları güncellenmiştir. Ancak online eğitime çeşitli nedenler ile katılamayan veya eğitimini tamamlayamayan katılımcılar için 03-12 Mayıs 2021 tarihleri arasında USES üzerinden söz konusu eğitim yeniden açılacaktır

Tüm halkımıza saygıyla duyurulur